Ääni lapsille ja nuorille

05.02.2021

Pandemiat ovat kautta historian tiukentaneet valtion otetta kansalaisistaan. Poliittisille päätöksentekijöille suosiota vähentävät päätösten teot ovat hankalia ja poliittiset johtajat voivat käyttää koronapandemiaa niin demokratian lisäämiseen kuin vähentämiseenkin. Kuitenkin yhteiskuntajärjestelmän tulisi tuottaa kriisissäkin terveyttä ja turvaa toteuttamalla rohkeaa ja vahvaa johtajuutta.

Koronapandemialla tulee olemaan merkittävät vaikutukset suomalaiseen hyvinvointiyhteiskuntaan, sen rakenteisiin ja palveluihin. Voimme vain arvailla sen pitkän ajan vaikutuksia kansalaisten hyvinvointiin, maamme politiikkaan ja talouteen. Taloudellisesti epävarma tulevaisuus haastaa kaikki organisaatiot ja palveluntuottajat kehittämään ja tehostamaan toimintaansa, mutta myös osallistamaan asiakkaitaan niiden aktiivisiksi käyttäjiksi. Yksilöillä katsotaan olevan yhä enenemissä määrin vastuu omista elämänvalinnoistaan ja elintavoistaan, joilla rakennetaan kestävää hyvinvointia ja pidempää vanhusikää. Yksityiset vakuutukset ovat osa tätä vastuuta. Kotiin ja yhteisöihin suunnatut tukimuodot ovat edelleen kasvamassa. Koronapandemian jälkeisestä ajasta on toiveikkaasti esitetty ajatuksia paluuna individualistisesta ajattelusta yhteisölliseen naapuriapuun ja lähimmäisistä huolehtimiseen. Yhteiskuntamme kehittäminen kohti yhteisöllistä, toiminnaltaan vastuullista ja kohtuullista kulutusta on täysin mahdollista.

Viime vuosina lehdissä on kirjoitettu suomalaisten mielenterveysongelmien räjähdysmäisestä kasvusta. Erityisesti nuorisopsykiatrian erikoissairaanhoito on pahasti ruuhkautunut. Koronapandemian vaikutukset tulevat entisestään lisäämään mielenterveyspalveluiden tarvetta. Kuntien taloudessa koronapandemian vaikutukset näkyvät voimakkaasti ja on paine leikata myös lasten hyvinvoinnista. Lapsivaikutusten arviointi on tiedolla johtamista. Juuri nyt on erityisen tärkeää tiedostaa kunnassa tehtävien päätösten vaikutukset lapsiin. Kunnan yksi tärkeimmistä tehtävistä on pitää huolta lapsista ja nuorista. Anna kuntavaaleissa ääni ehdokkaalle, joka on sitoutunut huolehtimaan lasten ja nuorten edusta.