Aluevaltuustoon tarvitaan sote-alan asiantuntemusta

06.01.2022

Tammikuussa edessä olevat aluevaalit ovat yksi Suomen historian tärkeimmistä koskaan käydyistä vaaleista. Näissä vaaleissa valitut aluevaltuutetut tekevät tärkeitä päätöksiä tulevilla hyvinvointialueilla ja rakentavat juuri sinun ja läheistesi tulevat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastusalan palvelut. Tulevilta päätöksentekijöiltä tarvitaan laaja-alaista ymmärrystä sosiaali- ja terveyshuollon palveluista kuten esimerkiksi siitä, minkälaisia palveluja ikääntyvä väestö tarvitsee, kuinka tuotetaan oikea-aikaiset ja ennaltaehkäisevät perheiden palvelut tasa-arvoisesti, miten onnistutaan toteuttamaan lääkäripalveluiden saatavuus ja sosiaalihuollon palvelut lain edellyttämällä tavalla, millä tavalla toteutetaan matalan kynnyksen mielenterveyspalvelut kaikille niitä tarvitseville sekä kuinka voidaan hyödyntää digitaalisia palveluja laadukkaasti ja kustannustehokkaasti.

Koronapandemia on kasvattanut lasten, nuorten ja perheiden tuen sekä mielenterveyspalvelujen tarvetta. Tällä hetkellä perustason palvelut ovat riittämättömät ja ruuhkautuneet, nuorisopsykiatrinen sairaanhoito on tukossa ja hoitovelka kasvaa. Perhesosiaalityön tuki on usein riittämätöntä ja perheet kamppailevat omassa varassaan. Vammaispalveluiden lainsäädännölliset tulkinnat ovat kunnittain räikeän eriarvoisia. Vanhusten hoidon taso on jo ennen koronaa ollut heikkoa ja äärimmilleen tehostettua. Paikallisen terveysaseman asiakasjono on pitkä ja hammashoidon ajanvaraus on ruuhkautunut. Tulevilla hyvinvointialueilla tarvitaan toimivat hoidon palvelupolut ja hoitoketjut nykyisen viidakon sijaan. Näiden tasa-arvoinen toteutuminen alueellisesti tulisi varmistaa myös lainsäädännöllisesti.

Kaikkea perustason toimintaa on kunnassamme leimannut niukkuus ja leikkaaminen, joka on heikko lähtökunta tulevalle Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle, joissa budjetit laaditaan kuntien vuoden 2022 taloussuunnittelun pohjalta. Kunnan alibudjetointi tarkoittaa sitä, että kunta tulee menettämään vähemmän euroja tulevalle hyvinvointialueelle. Tällä kunnalle itselleen suotuisalla valinnalla tuotetaan suoraan tulevan hyvinvointialueen palveluiden heikkenemistä ja karsimista. Tulevien hyvinvointialueiden päätöksentekijät ovat siis haastavien ja moninaisten kysymysten äärellä. Toivottavasti mahdollisimman moni äänestää aluevaltuustoon asiantuntevaa paikallisvaikuttajaa. Meidän on saatava myös Vihdistä äänemme kuuluville!

Julkaistu 6.1.22 Luoteis-Uusimaa vaalikynä -palstalla.