Hyvinvointia vanhuuteen

08.06.2021

Minulta kysyttiin eilen, enkö edistä ikäihmisten asioita. Olin lyhyen hetken hämmentynyt. Vastasin ajavani aina jokaisen heikommassa asemassa olevan asemaa sekä oikeudenmukaista ja yhdenvertaista kohtelua oli sitten kysymys vanhuksesta, lapsesta tai vammaisesta henkilöstä.

Omat vaaliteemani lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi sekä mielenterveysongelmien ennaltaehkäisy perustuvat yksinomaan omaan asiantuntijuuteeni. Nämä ovat itselleni tärkeimpiä asioita, jonka takia olen ehdokkaaksi asettunut ja asioita, joita haluan kunnassamme edistää. Haluan tuoda päätöksentekoon omaa osaamistani ajamaan kunnassa asuvien lasten, nuorten ja perheiden asioita. Tämä ei kuitenkaan poista sitä, etteikö minulla olisi monia muita asioita ja näkökulmia, joita haluan edistää. Ylipäätään itselleni tärkeä arvo on sosiaalisesti kestävä kehitys, jonka tavoitteena on vähentää eriarvoisuutta hyvinvoinnissa, terveydessä ja osallisuudessa. Toimin aina sosiaalisen oikeudenmukaisuuden puolesta.

Seuraavaksi lyhyesti ikäihmisten asioista. Haluan edistää ikäihmisten hyvinvointia ja tunnen sosiaalialan lainsäädännön. Kunnan tehtävänä on tukea ikääntyvän ihmisen osallisuutta ja toimintakykyä kaikissa elämän tilanteissa. On tärkeää edistää vanhusten oikeuksien toteutumista sekä kehittää heidän palvelujaan sekä asumisen muotoja. Päätöksenteossa on huomioitava ikäihmisten ympäristön toimivuus niin terveys- ja sosiaalipalveluiden osalta kuin myös toimintakykyä ja aktiivisuutta tukeva liikunta, kulttuuri ja muu hyvinvointia sekä kuntoutusta edistävät palvelut. Kolmannella sektorilla on tärkeä osa vanhuustyössä, jota puolestaan kunnan tulee tukea. Vihdissä hyvänä esimerkkinä Nummelan Palloseuran (NuPS) toteuttama vanhustyö. NuPS:n toteuttama Wirtaa vihtiläisille vanhuksille -hanke vie liikunnan kotiin asti ikäihmisille, jotka heikon toimintakykynsä vuoksi eivät pysty osallistumaan kotinsa ulkopuolisiin aktiviteetteihin. Hankkeessa on tuettu vanhusten omatoimisuutta ja opeteltu hyödyntämään digitaalisuutta sekä aktivoitu ikäihmisistä vertaisohjaajia.

Haluan edistää turvallisen vanhuuden toteutumista, jossa otetaan huomioon ikäihmisten yksilölliset ja erilaiset tarpeet. Olen joutunut omaisena vaatimaan turvallisen vanhuuden toteutumista. Tiedostan tässä olevan paljon puutteita maassamme. Vanhuksen tärkein voimavara on sukulaiset ja läheiset. Muistakaa antaa aikaanne läheisten ikäihmisten hyvinvoinnin, osallisuuden ja toimintakyvyn tukemiseen.

Linkki uutiseen NuPS:n Wirtaa vihtiläisille vanhuksille hankkeeseen: