Kohti talouskasvua

11.06.2021

Nykyaikaisen yhteiskunnan perusrakenteet ovat luotu talouskasvulla. Ne ovat yhteistä hyvinvointia, jota ei saavuteta ilman talouskasvua. Kevään aikana ja kuntavaalien alla on käyty paikallisella Vihti-politiikka fb-sivustolla aktiivista keskustelua siitä, kuinka kunnassamme tulisi saada kehitettyä ryhtiliike kohti talouskasvua. Melko yhdenmukainen viesti on ollut se, että jonkinlaista suurempaa ongelmaa on kunnassa rakennuslupien saamisessa, tonttien kaavoitus on hidasta ja erityisesti yritystontit ovat liian kalliita. Ehdokkaat ovat todenneet, että näihin on saatava muutosta. Tästä lähes jokainen on varmasti samaa mieltä. Itseäni kiinnostaa se, miksi tilanne on kunnassamme tämä ja ollut ilmeisesti jo usean vuoden ajan? Miksi on hyväksytty tulppa kunnan kehityksen jarruna ja millä hinnalla se on tehty? Miten asian ratkaisemisessa onnistuttaisiin nyt edeltäjiä paremmin?

Edellä olevien asioiden lisäksi näkisin talouskasvulle erittäin tärkeänä kuntamme markkinoinnin. Tilanteessa, jossa koronan seurauksena on syntynyt maallemuuttobuumi, meidän on loistettava tässä kuntien välisessä kilpailussa ja tehtävä se näkyväksi muille. Me tarvitsemme nyt jos koskaan markkinointia kuntamme vetovoimatekijöistä. Meidän on saatava näkyviksi ne kuntamme hienot vetovoimatekijät kuten upea luoto, aktiiviset kylät ja kyläkoulut sekä monipuoliset harrastusmahdollisuudet, joihin on jo edeltävästi investoitu. Me tarvitsemme kuntaamme asiakaspalvelukulttuurin, joka palvelee ja haluaa ratkoa sekä nykyisten että tulevien kuntalaisten haasteita positiivisella ja ratkaisukeskeisellä asenteella. Kokemukset kulkevat ihmiseltä toiselle ja vaikuttavat joko negatiivisesti tai positiivisesti vastaanottajaan. Yhteisesti tuotettu käsitys kunnastamme on sosiaalisesti rakennettu.

Kuntamme päätöksentekijöillä on tärkeänä tehtävänä pitää erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten ääntä. Kunnassa on suuri tarve myös isoille, kasvua luoville ja työtä synnyttäville ja toivottavasti vientiä vauhdittaville yrityksille. Kunnassamme voidaan vaikuttaa paljon siihen, miten yrityksille mahdollistetaan edellytyksiä toimia ja kasvaa. Yritykset luovat elinvoimaa sekä työtä ja tuloja. Yrittäjät ovat kunnalle erityisen arvokkaita - ne luovat mahdollisuuden talouskasvulle.