Kunta mielenterveyden edistäjänä

18.03.2021

Vihdin uutisissa 13.3.21 julkaistu mielipidekirjoitukseni:

Mitä mielenterveys sinulle tarkoittaa? Tarkoittaako se hyvinvointia, elämäniloa, jaksamista ja tyytyväisyyden tunnetta? Onko se tunnetta aktiivisesta toimijuudesta ja osallisuudesta?

Perusta mielenterveydelle luodaan jo lapsuudessa, ja siksi lasten ja nuorten mielenterveyttä tulisi tukea ja vahvistaa riittävän ajoissa. Puolet mielenterveyden häiriöistä alkaa jo ennen 15. ikävuotta. Pääosa alle 35-vuotiaiden työkyvyttömyyseläkkeistä myönnetään mielenterveyssyistä. Mielenterveyden ongelmista on tullut yleisin syy työkyvyttömyyteen.

Sote-uudistuksen myötä kuntaan jää yhä tärkeitä ennaltaehkäiseviä palveluita, kuten mielenterveyden edistäminen varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja nuorisotyössä. Kunnalla tulee edelleen olemaan tärkeä asema hyvinvoinnin edistämisessä sekä syrjäytymisen ja eriarvoistumisen ennaltaehkäisyssä, joilla puolestaan on merkittävä vaikutus mielenterveyshäiriöiden kasvuun. Olisi tärkeää edistää kunnissa mielenterveyttä nimenomaan yli sektorirajojen.

Jo koronaa edeltäen lasten ja nuorten mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet merkittävästi. Koronan jälkipyykki on vielä edessä. Näin ollen tulevaisuudessa kunnan päätöksenteossa mielenterveysvaikutusten arviointi on ensiarvoisen tärkeää. Lapsiin ja nuoriin investoiminen on samalla investointia tulevaisuuden työelämään.