Miten kunta voi tukea lasten hyvinvointia ja vähentää riskiä syrjäytymiselle?

02.05.2021

Vaikeina taloudellisina aikoina syntyy tarve säästää ja leikata myös kuntalaisille ja erityisesti lapsille tärkeistä palveluista. Tämä tarkoittaa säästöjä neuvoloista, päivähoidosta ja kouluista. Kuitenkin juuri sijoittamalla lapsiin ja nuoriin, investoimme tulevaisuuteen. On siis erityisen tärkeää taloudellisesti vaikeina aikoina vahvistaa lasten ja nuorten hyvän kasvun edellytyksiä. On huolehdittava siitä, että päivähoidon ja koulujen ryhmäkoot eivät saa kasvaa, eikä henkilökuntaa vähentää. Myös lapsiperheille on tarjottava apua kotiin matalalla kynnyksellä. On sijoitettava  lasten ja nuorten perustason mielenterveyspalveluihin resurssien lisäämisenä neuvoloihin, perheneuvoloihin ja nuorisoasemalle. Tarvitsemme myös kouluun osaavaa henkilökuntaa työskentelemään vakavien mielenterveysongelmien ehkäisemiseksi.

Muistakaa, lasten ja nuorten ongelmat ovat myös kunnan talouden ongelmia. Lasten ja nuorten ongelmista syntyvät korjaavat kustannukset tulevat kalliiksi kunnalle. Yhden lapsen laitoshoito maksaa 100 000-120 000 euroa vuodessa. Jo yhden lapsen sijoituksen keskimääräisellä vuosikustannuksella pystytään palkkaamaan työntekijä perustasolle tuottamaan usealle lapselle ja nuorelle hyvinvointia.

Voidaan siis todeta, että kunnan päätöksillä voidaan tukea lasten kasvua ja ehkäistä syrjäytymiskehitystä. Anna kuntavaaleissa äänesi lasten ja nuorten oikeuksille.