Nuorisopsykiatrian hätähuuto

21.03.2021

Kirjoitin 13.3. Vihdin uutisiin mielipidekirjoitukseen "Kunta mielenterveyden edistäjänä", joka on kannanotto siitä, kuinka myös sote-ratkaisun jälkeen kunnalle jää tärkeä asema hyvinvoinnin edistämisessä sekä syrjäytymisen ja eriarvoistumisen ennaltaehkäisyssä, joilla puolestaan on merkittävä vaikutus mielenterveyshäiriöiden kasvuun. Oma vaaliteemani rummuttaa nimenomaan kunnan peruspalvelujen merkitystä lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäjänä. Peruskouluun investoiminen on kunnan tärkein ja ehdottomasti tehokkain keino estää syrjäytymiskehitystä ja edistää lasten ja nuorten tasa-arvoa.

Perjantaina 19.3. Iltasanomien julkaisussa "Nuorisopsykiatria on tukossa: nuoria joudutaan lähettämään kotiin, koska resurssit eivä riitä" otetaan kantaa tärkeimpään vaaliteemaani. Ajankohtaisessa uutisessa on haastateltu HUS nuorisopsykiatrian linjan linjajohtaja Laura Häkkistä. Uutisessa käsitellään nuorten perustason hoidon pirstaleisuutta sekä sitä, kuinka nuorten tulisi nimenomaan saada riittävää apua perustasolta ja vain vaikeimmin oireilevien tulisi päätyä nuorisopsykiatrian erikoissairaanhoitoon. Laura Häkkinen kommentoi lähetemäärien kasvaneen 40%. Voidaan siis todeta nuorisopsykiatrian olevan ylikuormitustilassa.

Olen asettunut Vihdissä kuntavaaliehdokkaaksi ajaakseni lasten ja nuorten asioita kuntamme päätöksenteossa. Me kunnassa asuvat tarvitsemme lapsillemme ja nuorillemme parempia ja laadukkaampia palveluja. Meiltä puuttuu nuorisoikäisten perheneuvola ja myös nuorisoasema on täysin aliresurssoitu väestöpohjaan nähden. Meillä on erittäin heikot peruspalvelut, joilla nuoria tuetaan vakavien mielenterveysongelmien ennaltaehkäisyssä. Työskentelen itse nuorisopsykiatrian erikoissairaanhoidossa. Voin siis sanoa ymmärtäväni tilanteen vakavuuden. Nyt tarvitaan investointia lasten ja nuorten hyvinvointiin.