Riittämättömyyden kokemukset nepsyperheiden arjessa

08.12.2021

Yksi suurimmista syistä lähteä viime tammikuussa mukaan paikallispolitiikkaan oli saada neuropsykiatrisesti oireilevien perheiden ääni kuuluville. Työssäni nuorisopsykiatrian poliklinikalla yli puolella asiakkaista on neuropsykiatrisia piirteitä. Kysymys ei siis ole pienestä ilmiöstä, vaan se haastaa laajasti yhteiskuntaamme. Halusin tuottaa poliittisille päätöksentekijöille tietoutta neuropsykiatrisesti oireilevien arjesta ja päästä tätä kautta vaikuttamaan nepsyperheiden elämään ja voimavaroihin. Ajatuksenani oli, että yleisen tietoisuuden lisäännyttyä neuropsykiatrisista ilmiöistä, myös nepsyperheiden vanhemmat saisivat osakseen myötätuntoisempaa kohtaamista, jolla olisi vaikutusta heidän kokemuksiinsa hyväksynnän lisääntymisestä ja tätä kautta myös voimavarojen vahvistumisesta.

Kohtaan päivittäin työssäni nepsyperheiden hätää. Se näyttäytyy monenlaisina ilmiöinä ja oireina: ahdistuksen ja masennuksen kokemuksina, sosiaalisten tilanteiden pelkona, kuormittumisena, raivokohtauksina, jumittumisina, aggressiivisuutena, tarkkaamattomuutena, ylivilkkautena, aistiyliherkkyytenä, impulssikontrollin puutteena, koulun käymättömyytenä... Lista on pitkä ja kuvastaa hyvin ilmiön moninaisuutta. Oireet haastavat ja aiheuttavat riittämättömyyden tunnetta jokaiselle neuropsykiatrisesti oireilevan vanhemmalle. Nämä erityislasten vanhemmat joutuvat samalla pitämään lastensa puolia, taistelemaan sekä palvelu- ja tukitoimista että saadakseen lapselleen hoitoa ja kuntoutusta kuin myös todistelemaan syyttömyyttään huonosta vanhemmuudesta.

Olen kouluttautunut omakustanteisesti neuropsykiatriseksi valmentajaksi halusta auttaa ja mahdollistaa neuropsykiatrisesti oireileville perheille parempaa tukea ja ymmärryksen kokemuksia. Myös tänään olen kohdannut vanhemman, jonka neuropsykiatrisesti oireilevan lapsen palvelupolkua olen yrittänyt tukea parhaani mukaan. Nepsyperheiden arki on liian usein äärirajoilla elämistä ja päivästä toiseen selviytymistä. Olen asettunut aluevaaleissa ehdolle, jotta pääsisin vaikuttamaan neuropsykiatrisesti oireilevien oikea-aikaisten palveluiden ja tuen muotojen rakentumiseen Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella. Tällaisen palvelupolun rakentaminen on myös taloudellisesti erittäin järkevää: Nepsyperheiden oikea-aikainen ja matalan kynnyksen tuki ehkäisee suoraan myöhempien raskaiden ja korjaavien interventioiden, palveluiden sekä hoitojen tarvetta. Yhtenä tulevien hyvinvointialueiden tehtävänä on ehdottomasti parantaa nepsyperheiden kokemaa hyvinvointia.