Viikko ennakkoäänestykseen

19.05.2021

Viikko ennakkoäänestyksen alkamiseen, joka tarkoittaa kuntavaalikampanjassa aktivoitumista. Tilasin materiaalia jaettavaksi. Tässä vielä vaaliteemani:

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi

Ajan lasten ja nuorten oikeuksien toteutumista. Jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen elämään. Riittävät peruspalvelut lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin tukemiseksi ovat tärkeä ennaltaehkäisyn väline. Perheitä on tuettava silloin kuin he voimavaroja tarvitsevat. Kunnan päätöksentekijöiden tehtävänä on huomioida myös erityislasten tarpeet.

Mielenterveysongelmien ennaltaehkäisy


Ajan laadukasta varhaiskasvatus- ja peruskoulujärjestelmää, jossa henkilökunnan määrän ja tuntikehyksen tulisi olla riittävät. Erityisopetuksen saatavuus sekä tarvittavat psykologiresurssit tutkimusten toteuttamiseksi ovat tärkeitä tekijöitä nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäisyssä. Kouluihin tarvitaan henkilökuntaa työskentelemään lasten ja nuorten mielenterveyden häiriöiden varhaista tunnistamista ja hoitoa varten. Riittävät matalan kynnyksen palvelut lasten ja nuorten mielenterveyden tukemiseen ovat kuntapäättäjien vastuulla. Mielenterveyteen investoiminen on investoimista tulevaisuuden työelämään.

Menestyvän yritystoiminnan kehittäminen


Kunta on yrityksen koti. Kunnan mahdollistamat olosuhteet luovat perustan yritysten kilpailukyvylle ja työllisyydelle. Vihdin kunnan elinvoiman, uudistumisen ja työllisyyden edistämisen kannalta koen tärkeäksi menestyvän yritystoiminnan kehittämisen.