"Hyvinvointia myös huomenna."

Olen Katriina Rauanmaa, neljän lapsen äiti Vihdin Nummelasta. Työskentelen Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella Itäisten perheneuvolapalveluiden esihenkilönä. Toimin lisäksi sivutoimisena yrittäjänä. Yhteiskunnalliset asiat ovat kiinnostaneet minua nuoresta asti, aiheina erityisesti perhepolitiikka, hyvinvointi, sivistys ja koulutus sekä kestävä kehitys. Halusin konkreettisesti päästä vaikuttamaan kuntamme lasten, nuorten ja perheiden kokemaan hyvinvointiin ja liityin Vihdin keskustaan vuonna 2021 juuri ennen kuntavaaleja. Puolueena keskusta siksi, että koin sen edustavan parhaiten omaa arvomaailmaani.  

Kuntavaaleissa 2021 tulin valituksi Vihdin Keskustan toiseksi varavaltuutetuksi. Luottamustehtävässäni toimin sivistyslautakunnan jäsenenä. Haluan puolustaa perheiden, hyvinvoinnin, sivistyksen, kestävän kehityksen sekä lähipalveluiden asemaa kunnassamme.  Lähdin ehdolle myös ensimmäisiin aluevaaleihin vuonna 2022. Sain ääniä 330 ja tällä äänimäärällä olen keskustan toinen varavaltuutettu Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella.

"Meidän on huolehdittava, että Suomi on myös tulevaisuudessa tasa-arvoisen koulutuksen kärkimaa. Myös kunnassamme on huolehdittava siitä, ettemme kohdista varhaiskasvatukseen ja perusopetukseeen enempää leikkauksia. Investoiminen koulutukseen on poliittinen valinta."

Hyvinvointi

Saamme asua hyvinvointivaltiossa, jossa kannetaan huolta jokaisesta sekä tuetaan elämän perustapeita monin eri tavoin. Perhe on yksi hyvinvoinnin tärkeimmistä mahdollistajista. Perheiden tukeminen on yhteiskunnallisesti erityisen tärkeää -lapsissamme on yhteiskuntamme tulevaisuus.

Sivistys

Sivistys ja koulutus ovat pitkään olleet yksi Suomen tärkeimmistä menestystekijöistä. Nämä tekijät lisäävät ennen kaikkea yksilön yhteiskunnallista osallisuutta ja toimijuutta sekä ennaltaehkäisevät syrjäytymistä. Olen ylpeä siitä, että Suomi on tasa-arvoisen koulutuksen kärkimaa. Sivistyksestä ja koulutuksesta ei tulisi tinkiä tulevaisuudessakaan.

Kestävä kehitys

Kestävä kehitys on kasvua, jolla turvataan tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet niin ekologisesti, taloudellisesti kuin sosiaalisesti ja kulttuurisesti, eikä se perustu pitkällä aikavälillä velkaantumiseen tai luonnonvarojen liikakäyttöön.


Koulutus:

* Yhteiskuntatieteiden maisteri (YTM), sosiaalityöntekijä. Pääaine sosiaalityö, sivuaineet sosiaalipsykologia, valtio-oppi, hallintotiede ja johtaminen

* Dialoginen työnohjaaja 

* Kognitiivinen lyhytterapeutti

* Neuropsykiatrinen valmentaja

* Tunnetaito-ohjaaja 

*Valmentava mentori   

* Perhearviointimenetelmä: perheen voimavarojen, vahvuuksien ja vaikeuksien arviointimenetelmä

*Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämät lisäopinnot 

* Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto JYET (kesken)


Luottamustehtävät:

* Vihdin kunnan varavaltuutettu 2021-25, sivistyslautakunnan jäsen 2021-25

*Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen varavaltuutettu 2022-25, tulevaisuus ja kehittämislautakunnan varajäsen 2022-25

* Vihdin Keskustan kuntayhdistyksen hallituksen jäsen 2022


Lisää ajatuksiani voit lukea alla olevista linkeistä:


Uusimmat blogikirjoitukset:

Tammikuussa edessä olevat aluevaalit ovat yksi Suomen historian tärkeimmistä koskaan käydyistä vaaleista. Näissä vaaleissa valitut aluevaltuutetut tekevät tärkeitä päätöksiä tulevilla hyvinvointialueilla ja rakentavat juuri sinun ja läheistesi tulevat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastusalan palvelut. Tulevilta päätöksentekijöiltä tarvitaan...

Pohdin työssäni nuorisopsykiatrian poliklinikalla usein sitä, miten monenlaisia tekijöitä löytyy mielenterveysoireilun taustalta ja miten lähes kaikella toiminnalla on vaikutusta mielenterveyden hyvinvointiin. Otetaan yhtenä esimerkkinä vaikkapa keväällä 2020 tehty pääsykoeuudistus, jonka myötä ylioppilastodistuksen merkitys kasvoi...

Yksi suurimmista syistä lähteä viime tammikuussa mukaan paikallispolitiikkaan oli saada neuropsykiatrisesti oireilevien perheiden ääni kuuluville. Työssäni nuorisopsykiatrian poliklinikalla yli puolella asiakkaista on neuropsykiatrisia piirteitä. Kysymys ei siis ole pienestä ilmiöstä, vaan se haastaa laajasti yhteiskuntaamme. Halusin tuottaa...

Olen asettunut ehdolle aluevaaleissa ajaakseni oikea-aikaisia ja ennaltaehkäiseviä sosiaali- ja terveyshuollon lähipalveluja Länsi-Uudenmaan asukkaille. Haluan mahdollistaa myös parempaa työhyvinvointia tärkeää ja arvokasta työtä tekeville sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastusalan työntekijöille.

Viime aikoina käyty keskustelu ja informaatiotulva tulevasta sote -uudistuksesta ja sen hyvinvointialueista on ollut väkevää ja aktiivista. Tulevan sote -uudistuksen myötä vuoden 2023 alussa sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustomen järjestämisvastuun siirtyy kunnilta hyvinvointialueille. Näiden tulevien 21. hyvinvointialueen ja Helsingin,...

Olin kuntavaaleissa 2021 ensimmäistä kertaa keskustan ehdokkaana. Vaaliteemani ytimessä oli lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi, mielenterveysongelmien ennaltaehkäisy sekä yritystoiminnan kehittäminen. Sain ääniä 77, ja olen tällä äänimäärällä toinen varavaltuutettu. Kunnassa vasta viisi vuotta asuneena olen erittäin otettu saamastani...

Nykyaikaisen yhteiskunnan perusrakenteet ovat luotu talouskasvulla. Ne ovat yhteistä hyvinvointia, jota ei saavuteta ilman talouskasvua. Kevään aikana ja kuntavaalien alla on käyty paikallisella Vihti-politiikka fb-sivustolla aktiivista keskustelua siitä, kuinka kunnassamme tulisi saada kehitettyä ryhtiliike kohti talouskasvua. Melko yhdenmukainen...

Kulttuuritoiminnan on todettu vaikuttavan koettuun terveyteen ja hyvinvointiin. Maailman terveysjärjestö WHO:n marraskuussa 2019 julkaistun What is the role of the arts in improving health and well-being? A scoping review -raportin mukaan taide voi tarjota innovatiivisia ratkaisuja monimutkaisiin terveyshaasteisiin. Myös musiikki on...

Kansainvälisten tutkimusten perusteella kirjastot vaikuttavat myönteisesti käyttäjiensä lukutaitoon, oppimiseen, hyvinvointiin ja kansalaisidentiteettiin. Kirjastoilla on merkittäviä positiivisia vaikutuksia niin yksilölle kuin yhteiskunnalle. Lukeminen lievittää stressiä, lisää empatiakykyä ja vetreyttää aivoja. Lasten ja perheen kirjastossa...

Olen melko vähän ottanut kantaa vaalikampanjassani ekologisiin valintoihin, jotka lisäävät arjen hyvinvointia. Nämä ovat tärkeitä kulutukseen liittyviä valintoja, joilla voimme itse edesauttaa kestävää kehitystä elinympäristössämme. Pyrimme arjessamme esimerkillämme opettamaan myös lapsillemme ekologisia valintoja, jotta myös he ymmärtäisivät,...

Viime lauantaina 5.6. pääsimme viimein kohtaamaan ihmisiä torille, kun koronaan liittyviä tapaamissuosituksia ja -rajoituksia hieman purettiin. Keskustan väki oli aktiivisesti torilla jo klo 9.30 alkaen. Itse saavuin paikalle vasta myöhemmin juuri operoidun polveni takia. Ihmisiä oli aktiivisesti torilla liikkeellä huomioiden se, että kyseessä oli...

Minulta kysyttiin eilen, enkö edistä ikäihmisten asioita. Olin lyhyen hetken hämmentynyt. Vastasin ajavani aina jokaisen heikommassa asemassa olevan asemaa sekä oikeudenmukaista ja yhdenvertaista kohtelua oli sitten kysymys vanhuksesta, lapsesta tai vammaisesta henkilöstä.

Omat vaaliteemani lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi sekä...

Olen viimeiset kaksi viikkoa keskittynyt hoitamaan palkkatyöhöni, yrittäjyyteen, opiskeluihini sekä neljään lapseeni liittyvät asiat siihen tilaan, että voin jäädä suunnitellusti erikoissairaanhoidossa tehtävän kirurgisen toimenpiteen jälkeiselle sairauslomalle, jonka aikana joudun liikkumaan kyynärsauvoilla sekä olemaan ajamatta autoani. Tämän...

Esittelyvideo

22.05.2021

Lyhyt esittelyvideoni. YouTuben mobiiliversiossa tekstityksen saat halutessasi napsauttamalla kolmea pistettä, josta löytyy tekstitys.

Useiden tutkimusten mukaan liikuntaharrastus lapsena suojaa mielenterveysoireilta aikuisena. Tästä syystä on erityisen tärkeää, että jokaisella lapsella on mahdollisuus liikuntaharrastukseen. Liikuntaharrastuksella on myös muita suojaavia tekijöitä. Se vahvistaa lapsen osallisuutta ja ryhmään kuulumisen tunnetta, sekä sen avulla tarjoutuu...

Viikko ennakkoäänestyksen alkamiseen, joka tarkoittaa kuntavaalikampanjassa aktivoitumista. Tilasin materiaalia jaettavaksi. Tässä vielä vaaliteemani:

Korona-aika on vahvistanut itselleni perheen merkitystä. Olen neljän lapsen äiti ja voin todeta, että tärkein arvoni on perhe. Mitä olisinkaan ilman perhettäni?

YK:n yleiskokous päätti vuonna 1993 luoda perheiden teemapäivän, jonka yhteydessä voitaisiin tarkastella, miten sosiaaliset, taloudelliset ja demograafiset menetelmät vaikuttavat perheisiin...

Lapsilla on oikeus turvalliseen koulumatkaan, joka on laissa taattu lapsen oikeus. Sain Vihdin kunnalta kieltävän päätöksen lapseni koulukuljetuksesta. Vihdin kunta velvoittaa lapseni jatkossa kävelemään kouluunsa edeltäen vaaralliseksi luokiteltua tietä pitkin (Vanha Turuntie) ilman katuvaloja tai kävelytietä yleisrajoituksen ollessa 80km/h....

Suomessa vietetään huomenna äitienpäivää kaikkien äitien kunniaksi. Se on toivottavasti päivä, jolloin perheet viettävät aikaa yhdessä. Olen itse neljän lapsen äiti. Meillä perinteisesti äitienpäivään kuuluvat valkovuokot, itsetehdyt kortit, hyvä ruoka ja yhdessäolo. Äitienpäivä on itselleni merkityksellinen ja se syventää tarkemmin pohtimaan...

Vaikeina taloudellisina aikoina syntyy tarve säästää ja leikata myös kuntalaisille ja erityisesti lapsille tärkeistä palveluista. Tämä tarkoittaa säästöjä neuvoloista, päivähoidosta ja kouluista. Kuitenkin juuri sijoittamalla lapsiin ja nuoriin, investoimme tulevaisuuteen. On siis erityisen tärkeää taloudellisesti vaikeina aikoina vahvistaa lasten...

Kirjoitin 13.3. Vihdin uutisiin mielipidekirjoitukseen "Kunta mielenterveyden edistäjänä", joka on kannanotto siitä, kuinka myös sote-ratkaisun jälkeen kunnalle jää tärkeä asema hyvinvoinnin edistämisessä sekä syrjäytymisen ja eriarvoistumisen ennaltaehkäisyssä, joilla puolestaan on merkittävä vaikutus mielenterveyshäiriöiden kasvuun. Oma...

Turvalliset ja terveelliset koulurakennukset puhututtavat kunnassamme. Näin siksi, että monissa kuntamme kouluissa käyvät lapset kärsivät sisäilmaoireista. Erityisesti Nummelan koulun sisäilma on herättänyt keskustelua viime aikoina. Samaan aikaan suunnitteilla ollut Etelä-Nummelan koulukeskuksen rakentaminen ei edelleenkään ole nytkähtänyt...

Eilen saimme tiedon kuntavaalien siirtämisestä kesäkuulle. Henkilökohtaisesti koen tämän ainoana oikeana ratkaisuna. Ensinnäkin siksi, että päätös on mielestäni ensisijaisesti lääketieteellinen. Tarvitaan äänestäjille, niin vanhuksille kuin riskiryhmille, terveydellisesti turvallinen tila antaa äänensä valitsemalleen ehdokkaalle. Toisekseen,...

Olen käyttänyt kauniin aurinkoisen viikonlopun neuropsykiatristen asioiden parissa. Paljon on tullut taas opittua, ja toisaalta tuotettua materiaalia myös omaan työhön. Hyvin käytetty viikonloppu takana siis. Helsingin Sanomissa 19.2.21 julkaistiin Autismiliiton puheenjohtajan Päivi Norvapalon ja toiminnanjohtajan Tarja Parviaisen...

Pandemiat ovat kautta historian tiukentaneet valtion otetta kansalaisistaan. Poliittisille päätöksentekijöille suosiota vähentävät päätösten teot ovat hankalia ja poliittiset johtajat voivat käyttää koronapandemiaa niin demokratian lisäämiseen kuin vähentämiseenkin. Kuitenkin yhteiskuntajärjestelmän tulisi tuottaa kriisissäkin terveyttä ja turvaa...

Tämä on se päivä, jolloin aloitan vaalikampanjointini kevään 2021 kuntavaaleissa keskustan ehdokkaana. Olen asettunut ehdolle puolustaakseni lasten ja nuorten oikeuksia kunnan päätöksenteossa. Te kuntalaiset olette merkittävänä tekijänä siinä, tulenko valituksi tulevana keväänä kunnanvaltuutetuksi ja saanko tilaisuuden päästä ajamaan kunnan...